Brugervejledninger og ofte stillede spørgsmål Next Generation Inox & Design EF265812

Nem at rengøre.
Isolerede sider.
Til 8 personer
Termostat, der kan indstilles.

Reference : EF265812

Vejledninger og garanti
Ofte stillede spørgsmål
Undlad at bruge apparatets komponenter på andre varmekilder end apparatets base.
• Fjern alt emballeringsmaterialet fra ydersiden og indersiden af apparatet.
• Rengør de forskellige komponenter med varmt vand og tør dem forsigtigt.
Advarsel: Apparatets base må ikke nedsænkes i vand: må kun rengøres med en svamp og lidt oprengøremiddel og derefter skylles.
Når gryden fyldes er det vigtigt, at man respekterer minimums- og maksimumniveauerne, der er angivet inde i gryden. Hvis der ikke er nogen indikationer i gryden, henvises til brugervejledningen.
• Tag den ud af stikkontakten og lad den køle ned.
• Tilbehøret kan rengøres med en svamp og oprengøremiddel. Vi råder dig til ikke at bruge skuresvampe eller rengøre delene i opvaskmaskinen.
• Apparatets base skal rengøres med en svamp og lidt oprengøremiddel. Sørg for at skylle omhyggeligt med varmt vand for at fjerne overskydende rengøringsmiddel og tør den efterfølgende ren.
• NEDSÆNK ALDRIG APPARATETS BASE OG DETS LEDNING I VAND.
Når du har fulgt anvisningerne i brugervejledningen med hensyn til start af apparatet, skal du tjekke, at stikdåsen virker, ved at tilslutte et andet apparat. Hvis det stadig ikke fungerer, må du ikke forsøge selv at skille apparatet ad eller reparere det. Du skal i stedet bringe det til et godkendt reparationscenter.
Brug ikke apparatet. Få den udskiftet på et godkendt reparationscenter, så farer undgås.
Brug ikke andre redskaber eller gryder end dem, der fulgte med apparatet: tykkelsen, materialerne og formen på de medfølgende redskaber er specialdesignet til at kunne anvendes med dette apparat.
Hvis du skal flytte apparatet:
- Sluk det først, fjern stikket fra stikkontakten og fjern derefter ledningen fra apparatet.
- Vær meget forsigtig ved flytning af apparatet, hvis det stadig indeholder varm væske. Det er bedst at lade det køle af.
Dit apparat indeholder dyrebare materialer, der kan genanvendes. Aflever det på en genbrugsstation.
Gå til afsnittet ”Tilbehør” på hjemmesiden for nemt at finde det, du skal bruge til dit produkt.
Få mere detaljerede oplysninger i garanti-afsnittet på denne hjemmeside.
Hvis du mener, at der mangler en del, bedes du ringe til vores servicecenter, så hjælper vi dig med at finde en passende løsning.
Tilbehør