Tefal_conditions_ventes_V2.jpg

Indledning

Disse Generelle Salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt "Salgs- og leveringsbetingelserne") er indgået mellem SEB INTERNATIONAL SERVICE (herefter benævnt “SIS”), som den ene part, registreret i Vesoul Register of Companies under nummer 399 014 216, med adressen rue des Chars, Faucogney-et-La-Mer (Haute-Saône), og, som den anden part, personer (herefter benævnt “Brugeren”), som ønsker at handle på Tilbehørsbutikken på TEFALS hjemmeside: https://www.tefal.dk/accessory/csc/products (herefter benævnt "Hjemmesiden").

Det er kun muligt at sende pakker til Danmark, bortset fra Grønland og Færøerne. Disse Salgs- og leveringsbetingelser gælder udelukkende for forbrugere.

Parterne er enige om, at deres forhold udelukkende reguleres af disse Salgs- og leveringbetingelser. SIS er medlem af FEVAD (en fransk forening for distance- og e-handel) og vil overholde bestemmelserne i den franske forbrugerlov vedrørende distancesalg.

Formål:

Disse Salgs- og leveringsbetingelser fastsætter proceduren for salg mellem SIS og Brugeren. Dette gælder især for ordrer, serviceydelser, betaling og levering. Salgs- og leveringsbetingelserne regulerer alle de nødvendige faser, når en ordre afgives og spores af aftaleparterne (gælder pr. 23/10/2019).

1. Ordreafgivelse:

Ordrer kan kun afgives på Hjemmesiden, hvis Brugeren tydeligt kan identificeres ved brug af et særligt og personligt brugernavn (hans/hendes e-mailadresse) og et password.

Alle ordrer anses som en accept af prisen og beskrivelsen på det tilgængelige tilbehør eller forbrugsvarer (herefter benævnt "Varerne").

Enhver uoverensstemmelse i forbindelse med en ordre skal løses inden for bestemmelserne om mulig ombytning og garantierne beskrevet nedenfor.

SIS accepterer at efterkomme ordrer, der er modtaget via Hjemmesiden, i den udstrækning, at Varerne er på lager og med den gennemsnitlige begrænsning på 5 varer pr. varereference (nogle referencer kan have andre begrænsninger). Hvis Varer er utilgængelige, informerer SIS Brugeren herom.

2. Levering:

 Ordren leveres til Brugerens adresse i Danmark, bortset fra Grønland og Færøerne.

Hvis Varerne skal leveres til en anden adresse, skal leveringsadressefeltet udfyldes.

Levering sker med GLS :

  • Inden for 7 dage fra ordreafgivelsen

*gennemsnitlig leveringstid

  • I tilfælde af, at modtageren ikke er hjemme, vil fragtfirmaet efterlade en seddel indeholdende information om, hvor og hvornår pakken kan hentes. Pakker under 20 kg. vil blive leveret til modtagerens nærmeste pakkeshop. Pakker over 20 kg returneres til fragtfirmaets depot.

  • Det er vigtigt, at du altid undersøger pakken og dens indhold ved modtagelsen. I tilfælde af problemer, skal du nægte modtagelsen og skrive "modtagelse nægtet pga. pakkens tilstand" på kvitteringen sammen med dato og underskrift. Du skal ligeledes kontakte Kundeservice på telefonnummer +45 43 350 350 (mandag til torsdag fra kl. 8:00 til 16:00 samt fredag fra kl. 8.00 til 15.30). Hvis du først opdager en mangel, efter at Varerne er leveret (højst 3 dage fra leveringsdatoen), kan du også kontakte Kundeservice, som vil vejlede dig om, hvad du skal gøre.

Leveringsomkostninger:

Leveringomkostningerne i Danmark : 71 DKK.

Ydelser:

SIS tilbyder dets Brugere følgende yderligere gratis ydelser:

  • Hjemmelevering foretages uanset beliggenhed og etage, forudsat at der er plads nok til, at fragtmanden kan levere de bestilte varer.

  • Brugeren kan stille spørgsmål og henvendelser for at løse eventuelle problemer vedrørende sin bestilling ved at kontakte Kundeservice på følgende telefonnummer +45 43 350 350 (mandag til torsdag fra kl. 8:00 til 16:00 samt fredag fra kl. 8.00 til 15.30).

3. Betalingsbetingelser:

Betalingen af købene sker online ved bestillingen.

Betaling med kreditkort

Du kan betale med følgende kreditkort: Visa, Eurocard, Mastercard.

Betaling med PayPal

Betalingen kan ske via din PayPal-konto.

Selskabet SIS er ikke involveret i betalingstransaktionen og tilbageholder ikke andre oplysninger.

SIS kan derfor ikke holdes ansvarlig i tilfælde af problemer med betalingen. 

 

4. Priser:

Priserne er anført i danske kroner inklusive skatter og afgifter herunder den gældende momssats ved afgivelsen af ordren. Prisen inkluderer dog ikke fragtomkostninger.

Priserne er faste, når kunden afgiver ordren, under forudsætning af, at varerne er på lager. Hvis en eller flere afgifter, f.eks. miljøafgifter, hæves eller sænkes, vil denne ændring indgå i Varernes salgspris på SIS' hjemmeside og salgsdokumentationen.

Der kan kun benyttes én rabatkode pr. ordre, og tilbud kan dermed ikke kombineres.

5. Returvarer:

5.1. Garanti

Betingelserne vedrørende garanti på dine Varer er anført i afsnittet "Garanti" Hjemmesiden.

Hvis Varerne ikke er i overensstemmelse med ordren eller er defekte (skadede, brugte varer), kan kunden i en periode på 15 dage fra modtagelsen af sine varer benytte sig af muligheden for at få Varerne ombyttet. I sådanne tilfælde kan han/hun kontakte Kundeservice på telefonnummer +45 43 350 350 (mandag til torsdag fra kl. 8:00 til 16:00 samt fredag fra kl. 8.00 til 15.30), som kan informere kunden om betingelserne for returnering af produktet. Varerne skal returneres i original indpakning (tilbehør, instruktioner og andre dokumenter inkluderet i pakken). SIS sørger herefter for at sende kunden den Vare, som svarer til hans/hendes ordre inden for 10 dage fra modtagelse af kundens henvendelse herom.

Varer, som ikke returneres i original stand, eller som er ødelagt, beskadiget eller brugt af Brugeren, accepteres ikke.

Udover garantien er SIS bundet af købelovens regler, som giver alle forbrugere:

  • En 2-årig reklamationsret, som beregnes fra levering af Varerne,

  • Mulighed for at vælge mellem reparation eller ombytning af sine varer, et nedslag i prisen eller at ophæve aftalen såfremt manglen ikke er uvæsentlig;

  • Fritagelse fra at skulle dokumentere, at varerne er i overensstemmelse med aftalen inden for 6 måneder fra leveringsdatoen, gælder ikke for brugte varer.

5.2. Fortrydelsesperioden for tilbehør og forbrugsvarer*

Du har ret til at fortryde og afstå fra dit køb af en Vare på vores hjemmeside uden at skulle give en grund hertil. Hvis du ønsker at fortryde dit køb, skal du informere os herom skriftligt (enten ved brev eller e-mail) inden for 14 dage fra produktets leveringsdato. Dit brev skal indeholde følgende informationer:

Dine kontaktinformationer: Navn, adresse, telefonnummer.

Sendes til:

Groupe SEB Denmark A/S

Delta Park 37, 3. sal

2665 Vallensbæk Strand

 

Tel: 44 66 31 55

eller via e-mail til: salg.dk@groupeseb.com

Jeg ønsker hermed at fortryde mit køb af:

Varen/varerne (skriv produktnavnet, som er anført på indpakningen):

Bestilt den:

Med ordrenummer:

Modtaget den: (vedlæg venligst dokumentation for modtagelsen).

Varen skal returneres til vores lager (for egen regning) på adressen: Groupe SEB Denmark A/S, Delta Park 37, 3, sal 2665 Vallensbæk Strand inden for 14 dage, fra du har afsendt brevet til os (postens datostempel) eller via e-mail, hvori du informerer os, at du ønsker at fortryde købet.

Når Varen er modtaget, tilbagebetaler vi det beløb, vi har modtaget fra dig. Fragtomkostningerne for returnering af varen skal du selv betale. Hvis Varer returneres, som ikke er i original stand eller er ødelagt eller brugt, og dette skyldes anden håndtering af Varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, som den fungere på, hæfter du for en evt. forringelse af Varens værdi.

For forbrugsvarer (en komponent, der kræves for at bruge produktet, og som kan ændres af Brugeren uden særlige værktøjer), kan der gælde en særlig frist for ombytning.

5.3. Andre tilfælde 

I alle andre tilfælde kan varer ikke returneres til SIS, medmindre en returnering er godkendt og aftalt på forhånd med Kundeservice, som kan kontaktes på telefonnummer +45 43 350 350 (mandag til torsdag fra kl. 8:00 til 16:00 samt fredag fra kl. 8.00 til 15.30). Den returnerede vare vil blive ombyttet eller pengene tilbagebetalt.

I alle tilfælde gælder det, at produktet, efter aftale herom med Kundeservice, skal returneres sammen med dokumentation til:

GROUP SEB Danmark A/S,

Deltapark 37, 3. Sal

2665 Vallensbæk Strand

6. Underskrift og dokumentation:

Alle Brugere på Tilbehørsbutikken på TEFAL’s hjemmeside skal følge registreringsproceduren, som giver Brugerne login (e-mail og password). Personligt login fremsendes via e-mail.

Indtastning af kortnummer og den endelige bekræftelse af ordren vil i ethvert tilfælde udgøre dokumentation for afgivelsen af førnævnte ordre og berettiger SIS til at modtage betaling for alle Varer i de mængder, der er anført i den relevante ordre.

Bekræftelsen anses som en underskrift og udgør en accept af de udførte handlinger på hjemmesiden.

7. Forpligtelser:

SIS er forpligtet til at opnå et resultat ud fra bestillingen, lige fra modtagelse af ordren og inklusive alle efterfølgende faser for opfyldelsen af salgsaftalen.

SIS skal ligeledes beskrive de produkter, der sælges på TEFALs Tilbehørsbutik, med størst mulige omhu og nøjagtighed.

SIS er dog ikke ansvarlig i de tilfælde, hvor manglende opfyldelse af SIS’ forpligtelser kan tilskrives enten en uforudseelig, uoverkommelig handling fra en tredjepart til aftalen eller en force majeure situation.

SIS kan ligeledes ikke holdes ansvarlig for tab eller skader, der opstår som resultat af brug af internet eller især i forbindelse med driftsforstyrrelser, hacking eller computervirus.

8. Personlige oplysninger:

SIS indsamler personlige oplysninger for at kunne behandle din ordre og kan være nødt til at dele dine informationer med SIS’ samarbejdspartnere for at kunne opfylde dine ønsker.

Læs mere i vores Persondatapolitik for yderligere detaljer.

9. Immaterielle rettigheder:

Alle dele på SIS’ Tilbehørsbutik på TEFALs hjemmeside (www.tefal.dk), både billeder og lyd og inklusive den underliggende teknologi, er ophavsretligt og varemærke- samt patentbeskyttet.

Læs mere om immaterielle rettigheder i vores Brugerbetingelser.

SIS markedsfører ikke bevidst sine produkter og ydelser mod mindreårige og kontakter ikke eller indsamler personlige oplysninger fra mindreårige uden forudgående samtykke fra en forælder eller værge. Hvis SIS opdager, at en part, som afgiver personlige oplysninger på en af SIS’ hjemmesider, er mindreårig, vil SIS gøre, hvad der er muligt for at sikre, at de personlige oplysninger fjernes fra SIS’ filer så hurtigt som muligt. SIS vil ikke benytte sådanne personlige oplysninger til noget formål eller oplyse dem til tredjepart.

11. Aftalens helhed:

I det tilfælde at en bestemmelse i denne aftale bliver kendt ugyldig og uden retskraft på grund af lovændringer eller på grund af rettens afgørelse herom, vil dette ikke påvirke disse Salgs- og leveringsbetingelsers gyldighed.

12. Varighed:

Disse Salgsbetingelser er gældende, så længe Varerne og ydelserne, der tilbydes af SIS, er tilgængelige på hjemmesiden.

13. Dokumentation:

De computer-genererede registreringer, der gemmes sikkert i SIS’ og SIS’ samarbejdspartneres informationssystemer anses som dokumentation for kommunikation, ordrer og betalinger foretaget mellem parterne.

14. Opbevaring og arkivering af transaktioner:

Bestillingsblanketter og fakturaer arkiveres på et sikkert og varigt medie, som dermed udgør en tro og varig kopi heraf.

15. Lovvalg og værneting:

Disse Salgs- og leveringsbetingelser reguleres af fransk ret, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning.

I tilfælde af en tvist, der udspringer af disse Salgs- og leveringsbetingelser, skal parterne søge en mindelig afgørelse, før retten inddrages.

En tvist over en vare eller tjenesteydelse, som ikke kan løses af parterne selv, kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

Forbrugere kan også kontakte Europakommissionens platform for tvistløsning i forbindelse med forbrugerkøb på følgende adresse:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show.

I tilfælde af en tvist er den kompetente domstol retten i den retskreds, hvor Brugeren har bopæl.