bandeau_consummer_service-Terms_of_use_desktop-DK.jpg

Juridiske meddelelser

Dette websted (herefter “Webstedet”) er offentliggjort af:

GROUPE SEB DENMARK A/S
Tempovej 27

2750 Ballerup

Webstedet er hostet af:

EQUINIX France SAS, et fransk Société par actions simplifiée à associé unique, med en aktiekapital på 58.451.181,86 euro, registreret kontor på 114 rue Ambroise Croizat, 93200 Saint Denis, Frankrig, er registreret under identifikationsnummeret 429.840.853 i handels- og selskabsregistret i Bobigny.

Generelle oplysninger vedrørende driften af Webstedet

Webstedet tilhører GROUPE SEB DENMARK A/S, et firma, som er en del af SEB-Gruppen.

SEB-Gruppen omfatter alle direkte eller indirekte datterselskaber af SEB S.A., og har sit registrerede kontor på 112 Chemin du Moulin Carron Campus SEB, 69130 Ecully, Frankrig. Tlf.: 04 72 18 18 18 Fax: 04 72 18 16 55


Generelle Brugsbetingelser

Gældende pr. 01/01/2018

 

Indledning

Dette websted, som er tilgængeligt på www.tefal.dk (herefter “Webstedet”), giver besøgende mulighed for at se oplysninger indeholdt på Webstedet og ligeledes, hvis denne service er gjort mulig på webstedet, at bestille varer og/eller tjenester i overensstemmelse med gældende Generelle Salgsbetingelser.

Før du får adgang til Webstedet, læs venligst disse generelle brugsbetingelser (herefter de “Generelle Brugsbetingelser”), som beskriver gældende generelle vilkår og betingelser for brug af Webstedet.

Brugsbetingelserne udgør en kontrakt mellem GROUPE SEB DENMARK A/S (herefter “Vi”, “Vores”), og den enkelte Internetbruger, som får adgang til, browser gennem eller besøger Webstedet (herefter “Du”, “Din/dit”).

Accept af de Generelle Brugsbetingelser

Når Du får adgang til og/eller bruger Webstedet, samtykker Du i at overholde disse Generelle Brugsbetingelser og alle de betingelser, som de indeholder eller henviser til.

Hvis Du nægter at overholde alle eller en del af forpligtelserne eller betingelserne indeholdt i de Generelle Brugsbetingelser, beder vi Dig om ikke at bruge Webstedet.

Ændring af Webstedet og af de Generelle Brugsbetingelser

Vi er berettiget til at ændre hele eller en del af Webstedet og/eller disse Generelle Brugsbetingelser i ny og næ og uden forudgående varsel. Du skal læse og tjekke de Generelle Brugsbetingelser jævnligt, såvel som de betingelser, de henviser til, for at sikre, at Du altid er informeret om de betingelser, der er gældende for Dig.

Hvis Du fortsætter med at bruge Webstedet, efter at der er blevet foretaget ændringer af de Generelle Brugsbetingelser eller Webstedets egenskaber, vil det være en bekræftelse af, at Du accepterer sådanne ændringer.

Intellektuel ejendom

Alle de elementer, som udgør Webstedet såsom men ikke begrænset til tekster, fotografier, illustrationer, videoer, lyd, design, fremtoning, struktur, koncept, tekniske og grafiske løsninger, databaser, softwareapplikationer, kildekoder, hvad enten de er gjort tilgængelige på Webstedet og/eller transiterer via Webstedet, er Vores eksklusive ejendom.

Logoer og andre karakteristiske tegn indeholdt på Webstedet er beskyttet af SEB-Gruppens firmaer under varemærkeloven.

Enhver reproduktion, repræsentation, tilpasning, ændring, publikation, overførsel, forandring, integrering på andre websteder, kommerciel udnyttelse og/eller fuldstændig eller delvis genbrug af Webstedet eller et af de elementer, som det omfatter, ved hjælp af en vilkårlig fremgangsmåde og på et vilkårligt medium er strengt forbudt.

Brugerne er ansvarlige for enhver uautoriseret anvendelse af Webstedet eller af Webstedets indhold og oplysninger, som kunne udgøre en overtrædelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, som straffes af gældende lovgivninger og forordninger, herunder men ikke begrænset til copyright og andre love og forordninger vedrørende intellektuel ejendom.

Enhver delvis eller fuldstændig repræsentation og/eller reproduktion og/eller udnyttelse af varemærkerne udgør en overtrædelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, som straffes af gældende lovgivninger og forordninger, herunder men ikke begrænset til love og forordninger vedrørende varemærker og intellektuel ejendom. Det samme gælder databaser indeholdt på Webstedet, som er beskyttet af bestemmelserne i gældende love og bestemmelser, herunder men ikke begrænset til love og reguleringer vedrørende databaser. Brugerne anses for at være ansvarlige for enhver reproduktion eller uddrag fra Webstedet.

Bestemmelserne i disse love og forordninger udelukker ikke andre skridt mod personer, som er ansvarlige for enhver uautoriseret anvendelse af Webstedet eller dets indhold.

Ansvar og adgang til Webstedet

Alle data, informationer og publikationer, som er tilgængelige eller kan downloades fra Webstedet er udelukkende vejledende og behandles som non-eksklusive. Vi garanterer ikke nøjagtigheden, udførligheden eller opdateringen af de informationer, der gives på Webstedet. Den tilgængelige information på Webstedet kan indeholde tekniske fejl eller unøjagtigheder såvel som typografiske fejl. Disse informationer kan blive ændret med jævne mellemrum og disse ændringer skal optages i den nye udgave af Webstedet.

Vi kan ikke garantere, at Webstedet er helt uden anomalier, fejl eller bugs, eller at disse vil blive korrigeret, eller at Webstedet vil fungere uden afbrydelser eller svigt, eller at det vil være kompatibelt med enhver type hardware.

Du anerkender, at Du har de nødvendige færdigheder, ressourcer og kendskab til at bruge Webstedet. Du anerkender ligeledes, at Du er fuldt ud ansvarlig for bevarelsen, sikkerheden og integriteten af Dine data, hardware og software, når Du logger på Webstedet.

Hverken Vort firma eller ethvert andet firma i SEB-Gruppen kan drages til ansvar for enhver direkte eller indirekte skade, som kan være opstået ved brugen af Webstedet eller ethvert andet element, som er tilgængeligt på de servere, der hoster Webstedet.

Vi har til enhver tid ret til, uden forudgående varsel og af en vilkårlig årsag og efter Vort eget skøn, at ændre, afslutte, suspendere eller afbryde adgang til hele eller en del af Webstedet, herunder men ikke begrænset til indhold, funktioner eller tidspunkter for adgang til Webstedet. Vi afviser hermed ethvert ansvar i det tilfælde, hvor Webstedet ikke er tilgængeligt.

Hvis du har kommentarer eller forslag angående Webstedet, kontakt os venligst gennem Kontakt Os rubrikken på Webstedet.

Køb – Generelle Salgsbetingelser

Når denne tjeneste er gjort tilgængelig på Webstedet kan Du foretage køb online fra Accessories Butikken. Ethvert køb, som foretages fra Accessories Butikken, foretages fra SEB International Service i overensstemmelse med disse Generelle Salgsbetingelser. For yderligere oplysninger, se venligst disse Generelle Salgsbetingelser.

Links til andre Websteder

Webstedet giver links til andre websteder via hypertekst-links. Vi er ikke operatører af disse websteder og har ingen kontrol over deres indhold. Vi kan derfor ikke drages til ansvar for indholdet på disse websteder, eller for indsamling og overførsel af personlige data, installation af cookies eller enhver anden proces med det samme formål, som disse websteder udfører.

Databeskyttelse

Personlige data som oplyses eller indsamles gennem eller ved hjælp af Webstedet vil blive brugt i overensstemmelse med vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som er slået op på Webstedet.

Se venligst vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger for yderligere oplysninger om, hvordan vi indsamler og behandler Dine data.

Gældende lov – tvistbilæggelse

Disse Generelle Brugsbetingelser er underlagt gældende lovgivning og domsmyndighed for Din bopæl.